نام کالا قیمت تعداد حذف
مفردات داروئی

مفردات داروئی از نرم افزار کتاب دوم

نگارش یافته توسط Super User.

 مفردات

 تصویر فوق مربوط فصل مفردات داروئی از نرم افزار کتاب دوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

 شامل   مفردات داروئی (مخزن الادویه ) گیاهی  ، معدنی ، حیوانی و  براساس  28 حرف فارسی تنظیم شده و علاوه شرح کامل و خواص داروئی تصاویر آنهارا شامل میشود، که فهرست تعدادی از آنها  به شرح ذیل است .

ادامه مطلب