نام کالا قیمت تعداد حذف
بیماری های عمومی

بیماری های عمومی از نرم افزار کتاب اول

نگارش یافته توسط Super User.

بیماری  

تصویر فوق مربوط فصل بیماری های عمومی از نرم افزار کتاب اول قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

ادامه مطلب