نام کالا قیمت تعداد حذف
تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آداب خاص تغذیه، کار، خواب، استحمام و بسیاری عادات رایج فرهنگ ایرانی که به نظر میرسد در صورت پژوهش و بررسی در این آداب و عادات، میتوان به افق های جدیدی در دانش پزشکی دست یافت، افق هایی که علاوه برغنی تر کردن دانش پزشکی، نام و تمدن فرهنگ بزرگ ایران و ایرانی را هر چه بیشتر به مردم جهان خواهند شناساند. 
قيمت 70000ریال

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان
نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان

با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آداب خاص تغذیه، کار، خواب، استحمام و بسیاری عادات رایج فرهنگ ایرانی که به نظر میرسد در صورت پژوهش و بررسی در این آداب و عادات، میتوان به افق های جدیدی در دانش پزشکی دست یافت، افق هایی که علاوه برغنی تر کردن دانش پزشکی، نام و تمدن فرهنگ بزرگ ایران و ایرانی را هر چه بیشتر به مردم جهان خواهند شناساند. 

فهرست مطالب نرم افزار به شرح ذیل است

مني چيست و از كجا امده؟ ، نشاني مزاج طبيعي ابزار آب پشت ،  فوايد جماع  ، زيان هاي جماع ، اسلوب و رويه بد در جماع ،  اوقات جماع ، اوقاتي كه بايد از جماع بپرهيزند ،  زمان و مكان جماع ، آب پشت بي بهره ،  كاهش نيروي جنسي ، نشاني هاي ناتواني جنسي

دستورات تقويت نيروي جنسي ، درمان ناتواني جنسي
داروهاي تک و ساده در تقويت غريزه جنسي
نسخه ديگر كه بسيار اثربخش است : 
داروهاي تركيبي در تقويت غريزه جنسي
داروهاي تقويت جنسي قطره اي و ماليدني
داروهاي حقنَه اي تقويت جنسي
غذاهاي تقويت نيروي جنسي
شربت هاي نيروبخش غريزه جنسي
اشتهاي جماع
نشاني ها جماع بيش از حد طبيعي
درمان جماع بيش از حد طبيعي
ريزش مواد زياد از آلت تناسلي
نشاني ها ريزش مواد زياد از آلت تناسلي
درمان ريزش مواد زياد از آلت تناسلي
خواب هاي جنسي
آب پشت كم و نخ مانند
زيان ديدن از جماع و از ترك جماع
درمان زيان ديدن از جماع و از ترك جماع
برخيزاندن آلت تناسلي بدون آرزوي جنسي
نشاني ها ي فرسيموس
درمان فرسيموس
دفع مدفوع به هنگام جماع
درمان دفع مدفوع به هنگام جماع
بيماري اُبنه
نر ماده
آموزش مسائل جنسي
لذت مرد و زن در جماع
بزرگ كردن ذكر
تنگ كننده هاي فرج
ورم گرم در بيضه
درمان ورم گرم در بيضه
دستوراستعمال رساننده هاي ورم بيضه
ورم سرد در بيضه
ورم سخت بيضه و درمانش
عاقوناارساطون
درمان عاقوناارساطون
درد ذکر و بيضه
نشاني ها درد ذکر و بيضه
درمان درد ذکر و بيضه
بزرگ شدن بيضه ها و درمان
كوچك شدن بيضه ها و درمان
ساير بيماري هاي بيضه
قرحه ذكر و بيضه و مقعد
درمان قرحه ذكر
قرحه هاي داخل ذكر
خارش در ذكر
ورم گرم ذكر
ورم سرد ذكر
ترک پوست ذكر و اطرافش
درمان درد در ذكر
زگيل بر ذَكَر
كجي در ذكر
تشريح بيضه و آوند مني
آلت تناسلي چيست؟
برخاستن ذَكر

با برداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا

مجوز پخش از مرکز دیجیتال ارشاد با شماره پیگیری 8-00859-038328  نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا

ندای سلامت با طبیعت

مهندس سید رحمت الله انصاری