نام کالا قیمت تعداد حذف

در این اثر که نخستین نرم افزار با اقتباس از مجموعه دو جلدی طب سنتی است، اطلاعاتی در مورد خواص داروهای گیاهی و طرز ساختن و نگهداری آنها ارایه گردیده است. در همین راستا مراجع به کار گرفته در این نرم افزار متن کامل کتاب خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی به اضافه متن کامل کتاب غیر خطّی مخزن الادویه نخست به بیان خواص برخی از غذاها، خوردنی‌ها و داروهای گیاهی پرداخته و سپس چگونگی مخلوط کردن برخی از ادویه‌جات و تهیه داروهای مختلف از آنها را بیان نموده است. در ادامه اطلاعاتی در مورد دیدگاه‌های اطبای قدیم در مورد شناخت درجات امتزاج ادویه‌ها و داروهای گیاهی با هم و تولید داروهای جدید با خواص جدید پرداخته و نحوه ساخت و نگهداری این داروها را بیان نموده است. آداب غذا خوردن مانند جمع نکردن غذاهای مختلف با هم در یک وعده غذایی، کیفیت سوزاندن برخی از ادویه‌جات و داروهای گیاهی، شرح برخی از اصطلاحات طب قدیم، شناخت حدود بیماری‌های مختلف و ویژگی‌های آنها و اطلاعاتی در مورد علم نجوم و علوم طبیعی از دیگر مندرجات این نرم افزار است .. .


قيمت 0ریال

دانلود رایگان نسخه نهائی نمایشی نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی
دانلود رایگان نسخه نهائی نمایشی نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

 

شرح محیط مقدمات نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

محیط مقدمات نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی شامل لیستی از مطالب تاریخ طب ، دیباجه طب ، نسخ مداد سازی ، واژه نامه کامل ، مخزن الادویه خطّی

اوزان و واحدهای وزن ، نجوم و تاثیرات آن در مفردات و داروهای تکی و  در باره نرم میباشد .

شرح محیط مفردات گیاهی نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

شکل ذیل محیط نمایش لیست مفردات گیاهی میباشد که با اقتباس از نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی تهیه و تنظیم گردیده همانطور که ملاحظه

میفرمائید این محیط شامل قابلیت هائی همچون جستجو ، چاپ ، نمایش بزرگنمائی قابل دید و مطالعه سهل تر مطلب و نمایش تصویر هریک از مفردات ،

 نمایش مشخصات مزاج ، اسامی مشابه ، خواص درمانی و ماهیت مفردات به تفکیک هریک از لیست مفردات.

توجه : در محیط ذیل کادرهای جستجو و تصاویر قابلیت جابجائی و حرکت و خروج از محیط را دارند .